Plné texty

dílo: (Václav Novotný)

Václav Novotný
Václav Novotný. Kníže-biskup Jinřich Břetislav na Moravě. Zároveň příspěvek k chronologii v zemích českých. (Zvl. otisk z ČMM. 1914) www.lizardtech.com/products/


Tento článek je uložen ve formátu .djvu

Pro prohlížení je potřeba stáhnout Plug-in na adrese www.lizardtech.com/products/

dílo: (o něm)

Rudolf Urbánek
Rudolf Urbánek. Václav Novotný. Praha 1933. 73 s.


Publikace pojednávající o životě a díle tohoto velkého historika českých dějin (škoda jen, že jsem nalezl pouhou tuto pro nás již stařičkou, byť kvalitní, ne-li 80 str. knížečku)

možno stáhnout v pdf

Tuto publikaci naleznete v knihovně HÚ AV ČR (sig. C 1.277/11)
Václav Vojtíšek
Václav Vojtíšek. Václav Novotný. O jeho osobě a díle. Praha 1932. 13 s.


Přednáška proslovená při smuteční slavnosti k poctě Václava Novotného uspořádaná dne 25.11. 1932

Tento článek je uložen ve formátu .djvu

Pro prohlížení je potřeba stáhnout Plug-in na adrese www.lizardtech.com/products/
drobné články, zprávy a recenze:

Český časopis historický

Václav Novotný. In: ČČH 39, 1933, č. 1, s. 208. [Nekrolog.]


Šimák, Josef Vítězslav. Za Václavem Novotným. (5. 9. 1869 - 13. 7. 1932). In: ČČH 38, 1932, č. 3-4, s. 534-54O. [Nekrolog.]

Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického 1895-2002Naše věda
Hrubý V. Václav Novotný. [Zprávy]. in: Naše věda, Roč. 13, 1932, č. 8, S. 208-211 www.lizardtech.com/products


Tento článek je uložen ve formátu .djvu

Pro prohlížení je potřeba stáhnout Plug-in na adrese www.lizardtech.com/products/
Prager Rundschau
Mendl B. Václav Novotný. [Chronik]. in: Prager Rundschau II., S. 462-467 www.lizardtech.com/products


Tento článek je uložen ve formátu .djvu

Pro prohlížení je potřeba stáhnout Plug-in na adrese www.lizardtech.com/products/
Další (ovšem nesouvisí) texty

Karel Stloukal

Karel Stloukal. Svatý Václav a idea svatováclavská v našich dějinách. Praha 1929. 49 s. (v přípravě)


Předneseno na 1. sjezdu čsl. profesorů, filosofů, filologů a historiků dne 4. dubna 1929
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

Heinrich, Berthold, Čeněk, Brüder von Lipa und deren Vetter Heinrich von Lipa bestellen den Aeltesten unter ihnen zum Herrn und Verwalter ihres väterlichen Gutes. Dt. Chrumnow, fer. III. ante Penthecostes (15.Mai) 1347.Pro prohlížení je potřeba stáhnout Plug-in na adrese www.lizardtech.com/products/

Tento článek je uložen ve formátu .djvu www.lizardtech.com/products
Autor projektu a web stránek : Tomáš Batěk